Dünyanın En Mutlu, Sağlıklı, Zengin ve Gelişmiş Ülkeleri 1

 

1. Norveç

 

norveç ile ilgili görsel sonucu

Norveç dünyanın en iyi doğal çevresine, ikinci en iyi yönetimine ve üçüncü en iyi de güvenliğine sahip ülke olarak tüm ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor.

Norveç

 

 

Halkın büyük çoğunluğu, Dancadan (Danimarkalıların konuştuğu dil) türetilen ve resmi yazı dilleri olarak kullanılan Bokmöl ve Riskmöl dillerini konuşur. Yeni Norveçce adı verilen sanat dili “Nynorsk”un konuşma alanı oldukça sınırlıdır.
Din: Hristiyan (Evangelist Lutheryen % 90, az sayıda Katolik), Müslüman.
Evangelist Lutheryenliği (% 90) katı bir biçimde benimseyen Norveçlilerin, büyük çoğunluğu devlet kilisesine üyedir. Devlet Kilisesi, 1938’den sonra kadınların da papaz olmasına izin vermiştir. Ancak, günümüzde kilise üyeliğinden çekilmek oldukça kolaylaşmıştır.
Para Birimi: 1 Norveç kronu =100 öre.
Başlıca kentleri: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Frederikstad, Tromsö, Drammen.

Kuzey Avrupa’da devlettir. Atlas Okyanusu kıyısında, İskandinavya Yarımadası’nın batı bölümünde yer alır. Kuzeydoğu Skagerrak’tan Barents Denizi’nde Nordkapp’a (Kuzey Burnu) uzanır. Kuzeyde 1/3’lük bölümü Kuzey Kutup dairesi içinde kalan ülke sularında yaklaşık 50 bin ada bulunur. En uzun kara sınırını İsveç oluştururken, kuzeydoğuda Finlandiya ve Rusya Federasyonu ile kısa sınırları vardır. Ülke alanının 3/4’ü dağlar, buzullar ve tundralarla kaplıdır.

İklim; Kuzeyde yer almasına karşın, Gulf Stream etkisiyle, iklim görece ılımandır. Ancak, ülkenin uzunluğunun büyüklüğü, sıcaklık ve yağışta değişkenliğe yol açar. Güneybatıda karlarla örtülü geçen süre 30 gün olmasına karşın, sıcaklığın kışın -14°C’ nin altına düştüğü kuzey ucunda bu süre 180 güne çıkar. Güneybatıda kışın ortalama 3°C olan sıcaklık, yazın 10-16°C’dir. Kara ikliminin egemen olduğu doğuyla, denize yakın batı arasında da farklılıklar vardır. Ilık Kuzey Atlantik Akıntısı ve ılık batı hava akımları, kıyıların iklimini yumuşatır. Yüksek bölgelerle kıyılar arasındaki bir başka fark (en az 5°C’lik), yüksekliğe bağlı olarak ortaya çıkar. Yağış, en fazla kışın, özellikle de kıyılarda (yıllık yağış 2.000 mm’ye ulaşır) yoğundur.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Kuzeyde oluşu ve dağlık yapı nedeniyle, bitki ve hayvan türleri fazla çeşitlilik göstermez. Bununla birlikte, ağaçsız Kuzey Kutbu bölgesinden güneye doğru, başlıca türlerin Norveç ladini
kuzey-güney ve çam olduğu kozalaklı kuzey ormanlarıyla, hem yaprak döken, hem de kozalaklı ağaçlar içeren Kuzey Avrupa türü karma ormanlara kadar uzanan değişik bitkilerle karşılaşılır. Bunlardan meşe ve kayın, güneyde daha fazla bulunan geniş yapraklı türlere geçişin belirtileridir.

Büyük memeliler arasında kanada geyiği, karaca, yaban rengeyiği sayılabilir. Karlarda ve ormanlarda küçük av hayvanları sürekli avlanır. Başlıca av kuşları, orman kuşlarıyla kıyılardaki deniz kuşlarıdır. Soğuk iklimlerin deniz kuşu olan auk ve karabatağa benzeyen guillemot günümüzde koruma altına alınan türlerdir.

Ekonomi;
Tarım: % 2.2’si ekili olan toprakların, % 3’ü tarıma elverişlidir. Başlıca tarım alanları, Oslo yöresinde güneydoğu düzlükler, Trondheim çevresinde düz bölgeler ve Stanvangen yakınlarında Jearen Ovası’dır. Tarım işletmeciliğinin temelini, yoğun biçimde işletilen, önemli ölçüde makineleşmiş çiftlikler oluşturur. Ormancılık, balıkçılık, vizon avcılığı, çiftçilerin ek uğraşlarıdır. Yetiştirilen başlıca ürünler, arpa, patates, yulaf, buğdaydır.

Hayvancılık: Otlakların çoğu hayvanların beslenmesi için korunur. En çok beslenen hayvanlar koyun, sığır, domuzdur. Yıllık balık üretiminde, dünyada ilk on içindedir.

Doğal Kaynaklar: En önemli doğal kaynaklar petrol, doğal gaz, demir, bakır, kurşun, çinko, molibden, nikel, titanyum, kömürdür. Kömür Svalbord’ da çıkarılır. Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doğal gaz yatakları, üç ana alanda işlenir: Ekofisk, Starfjord ve Frigg. Petrolün bir bölümü, Büyük Britanya rafinerilerinde işlenir. Ülkenin % 20′ sini kaplayan ormanların bir bölümü tarım işletmelerine bağlıdır. Ekonomik açıdan değer taşıyan ormanların, % 80’ini yumuşak keresteli ağaçlar (özellikle çam ve ladin) oluşturur.

Turizm: Turizm, ülke ekonomisine yılda 1 milyar dolar döviz sağlar. Başlıca turizm merkezi Oslo’dur. Ancak, Norveç; fiyortları, yabanıl bir güzelliği bulunan dağlık yöreleri, buzlarla örtülü bölgelerinin dinginliğini yaşayan insanlarıyla büyük ilgi toplar. Ülkede çok sayıda kayak ve kış sporları merkezi vardır.

Norveçte Eğitim:

Birçok konuda Avrupa ülkelerine özeniriz. Özellikle anne babalar çocuklarını daha iyi okutmak, yetişkin öğrenciler de daha özgür ve modern şartlarda üniversite eğitimi almak için batı ülkelerinde yaşama hayali kurar. Ama bunu gerçekleştirmek için de birçok başka şeyden feragat etmeleri gerekebilir.

Gerçekten de güvenlik, çevre, üretim ya da sağlık gibi konularda temel sorunlarını halletmiş ileri ülkelerin ekonomilerinden en çok pay ayırdıkları konu, eğitimdir. Zira vatandaşları iyi ve eşit eğitilmiş bir ülkede diğer konular da kendiliğinden düzgün işleyecektir. Ama bunun yanında unutulmamalıdır ki; her ülke kendi coğrafyasına, kültürüne, ekonomik ve sosyal şartlarına uygun düzenlemeler yaptığı zaman olumlu sonuçlar alabilir.

1970’lerin başında denizlerinde bulduğu petrol rezervlerinin devlet tarafından kontrol altına alınıp, sadece halk yararına kullanılmasını öngören devlet politikasının başarılı bir şekilde uygulanmasıyla dünyanın en refah ve en zengin ülkesi haline gelen Norveç’te fakir olma kriterleri bile birçok ülkeden daha farklıdır. NATO üyesi olmasına rağmen Avrupa Birliği’ne (AB) girmeyi ısrarla reddeden, okuma yazma oranının yüzde 100 ve ortalama yaşam süresinin 79 yıl olduğu Norveç, dünyanın en sakin, huzurlu, hoşgörülü, özgür, müreffeh ve barışçı ülkelerinden biridir.

Norveç’te çocuğa, devlet tarafından tüm ihtiyaçlar sağlanır

Norveç özellikle anne babaların ve çocukların en huzurlu ve mutlu olduğu ülke olarak bilinir. Çünkü bu ülkede çocuk her şeyden daha değerlidir. Devlet maddi manevi çocukları oldukça şımartır. Okullar, ders kitapları, ilkokul çantası, defterler, kütüphaneler, sağlık hizmetleri devlet tarafından karşılanır. Bunlar dışındaki ihtiyaçlarını diğer çocuklarla aynı oranda karşılayamayan çocukların ailelerine devlet ayrıca maddi yardım yapar. Mesela her çocuğun yaşına uygun bir bisikleti olmalıdır. Bu durum aslında çocuk yaşta fazla olumsuz sonuçlar göstermese de çocuğu ve aileyi şımartıp rehavete iteceğinden ileri yaşlarda yaşamı olumsuz etkileyebilir. Norveç’in kış sporları dışında dünya çapında büyük başarılar elde edememesinin sebebini de bu duruma bağlayabiliriz.

Norveç’te çocuk dövmek büyük suçtur

Sağlık ocakları ve okuldaki görevliler çocuğun ev içinde huzurlu ve mutlu olup olmadığını da gözlemlemek ve gereğinde yetkililere bildirmekle yükümlüdürler. Çocuğa, fiziksel olmasa bile, herhangi başka bir kötü muamele yapıldığı keşfedildiğinde çocuk kendi ailesinden alınıp koruyucu aileye verilir. Özellikle yabancı ailelerin başına çok gelen bir durumdur çocuklarının ellerinden alınması. Zira birçok kültür, çocuğun döverek eğitilmesi gerektiğini kanıksamıştır. Ne var ki çocuğa fiske bile atmak Norveç’te yasaktır.

Çocuk yuvalarının en çok olduğu ülke

 

Norveç’te “ev hanımı” tabiri çoktan unutulmaya yüz tutmuştur. Tam zamanlı çalışmasa da her Norveçli kadının evinin dışında da sosyal hayatını yaşayacağı bir iş yeri vardır. Kadın ya da erkek, çalışmayan her Norveç vatandaşı aktif bir şekilde iş aramaktadır. Dolayısıyla çocuk yuvaları oldukça fazladır Norveç’te. İlkokulun ilk dört yılında da  okul sonrası çocuklara ücretli bakım ve etüt imkanı verilir. Bütün bu şartlar hem annenin hem de babanın başka bir kimseye ihtiyaç duymadan yüzde 100 çalışabilmesini mümkün kılar.

Çoğunluğu en geç bir buçuk – iki yaşında yuvaya gitmeye başlayan Norveçli çocuklar, düşe kalka yuvanın bahçesinde büyür ve bu çocuklar üç yaşına gelmeden kayak ve paten, beş yaşına gelmeden yüzme ve iki tekerlekli bisiklete binmeyi öğrenmiş olur.

Yuvaların çoğunluğu devlete aittir. Devlet yuva parasının bir kısmını karşılar, çocuk henüz yuvaya başlamamışsa  bu para doğrudan aileye verilir. Özel olan yuvalardaki eğitim, devletinkinden farklı değildir, fiyatları da devlet ile aynı düzeydedir.

Tek ya da iki katlı müstakil bir evde faliyet gösteren çocuk yuvalarının oldukça büyük bahçe ve oyun alanları olması gereklidir. Norveç’te birçok çocuk yuvası, daha önce çiftlik ya da büyükbaş hayvanların barınağı olarak kullanılan yapılardan dönüştürülmüştür. Ayrıca yuva dışı faaliyetlerinin kolay yapılabilmesi için yuvanın deniz kenarına, ormana, yaşama alanlarına ve otobüs durağına yakın olması planlanır.

Zorlu ve soğuk hava koşullarında yaşamayı her alanda becerebilen Norveçliler, aslında bunu taa bebekken öğrenirler. Yuvada ya da evde, yaz ya da kış, Norveç’te bebek ve çocukların öğle uykularını çocuk arabalarının içinde ve bina dışında uyumaları gayet normaldir. Norveç yuvalarında uyku odası yoktur.

Sosyallik ve doğal yaşam

Sosyalleşme ve doğal hayatı öğrenmek, bilgi eğitiminden daha önemlidir. Norveçli öğrenciler hava koşullarının elverişli olma durumuna göre bazen bütün günü okul binası dışında geçirirler. Hava sıcaklığı ne olursa olsun günde en az bir saat bahçede tenefüs yapmaları şarttır. Hava sıcaklığının eksi 20 derece olması bile buna engel değildir. Sadece görüş mesafesini düşüren ya da hareket etmeyi zorlaştıran tipi ve ya sağanak yağış olursa dışarı çıkılmaz.

Okul ve çocuk yuvalarında sıklıkla kısa ya da uzun mesafelere geziler ve ailelerin katılabileceği organizasyonlar düzenlenir. Okul gezilerinde temel amaç; fabrika, huzurevi, karargah gibi çocukların yaşadığı kasaba ve şehrin önemli birimlerini tanımaktır.

 

Norveç’te ilkokul binalarında aynı seviyede olan sınıflar arasında duvar bulunmaması da normaldir. Her öğretmenin kendi sınıfıyla konuşabileceği bir köşesi vardır. Bunun dışında aynı sınıftaki tüm öğrenciler büyük bir salonda karşılıklı otur, öğretmenleri yanlarına gelerek teker teker ilgilenir. Öğrenciler öğretmenlerine ön isimleriyle ve “sen” diye hitap ederler. Zaten Norveç kültüründe kimseye “siz” diye hitap edilmez.

Eğer en yakın okul çocuğun evine 2 kilometreden uzak ise, ya da arada anayol gibi yalnız başına yürümesine tehlike yaratacak bir durum var ise devlet o çocuğun yol parasını (taksi ya da otobüs) karşılar. Aynı şekilde evi okula çok yakın bile olsa, ayağı sakatlandığı için okula yürüyemeyecek öğrenci için de ayağı iyileşene kadar devlet tarafından özel taksi tutulur.

Başka tipik bir Norveç kültürü özelliği de “beslenme çantası” geleneğidir. İlkokullarda isteğe bağlı ve para karşılığı çocuklara basit kahvaltılık yiyecek, yoğurt ve meyve verilir, fakat çocuk ya da yetişkin herkes evden çıkarken yanına illa ki beslenme çantası alır.

Norveç’te okul müfredatı

Norveç’te zorunlu eğitim 10 yıldır. Zorunlu olmadığı halde en az üç yıl anaokul eğitimi alan Norveçli çocuklar 6 yaşlarını dolduracakları yıl ilkokula başlar. 7 yıl sürecek ilkokul müfredatı diğer ülkelerde 4 ya da 5 yılda okutulanla eşdeğerdir. 12-15 yaş arasında da sınav ve karne ile tanıştıkları mecburi ortaokul eğitimini alırlar.

Özel okul gerekliliği yabancı öğrenciler ve kapsamlı dini eğitimi önemseyen ailelerden dolayı doğmuştur. Büyük illerde İngilizce eğitim yapan birkaç okul vardır. Gene az sayıdaki Hristiyan okulları ise eğitim konusunda diğerlerinden biraz daha katıdır ve daha fazla din dersi içerir. Ne var ki bu okullar Türkiye’deki İmam Hatip okullarıyla aynı kategoriye alınamaz.

Norveç okullarında din dersi zorunludur ama dersin tam adı eskiden Türkiye’de de olduğu gibi.”Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”dir. Bu derslerde sadece Hristiyanlık mezhepleri değil, diğer bütün dinler öğretilir. Paskalya ya da Noel zamanı yapılan kilise ziyaretlerine gidebilmesi için öğrencinin ailesinden yazılı izin alınır.

Bunun dışında özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar diğer öğrencilerle beraber okur, sadece kendilerine tahsis edilmiş özel öğretmenleriyle birkaç ayrı ders yaparlar. Norveç’te prensip olarak fiziksel ya da psikolojik rahatsızlığı olan çocuklar özürsüz çocuklarla aynı sınıfta ders görür.

Norveç’te yüksek öğrenim

5 milyon nüfuslu Norveç’teki yüksek öğrenim sektörü yedi üniversite, dokuz uzmanlaşmış üniversite kurumu, 23 devlet yüksek okulu, iki ulusal sanat akademisi ve 16 özel okuldan oluşmaktadır. Eğitimleri süresinde her öğrenci devletten kredi alır. Sınavları geçtiğinde kredinin bir kısmı bursa dönüşür. Kalan borç ise iş hayatına atıldığında 20 yıla kadar olan vadelerle ödenir.

Norveç üneversitelerinin hiçbiri dünyanın en iyi üniversitelerinden sayılmasa da Oslo ve Trondheim üniversiteleri ilk yüzün içindedir. Üniversite harcı en fazla 500 kron, yani yaklaşık 160 lira civarındadır. Okul bitirme ya da üniversiteye giriş sınavı yoktur. Başvurulan fakültenin kapasitesi başvuru talebinden az ise öğrenci daha önceki okullarda aldığı notlara göre değerlendirilir.

Mutlu ve huzurlu çocuk ve ebeveyler

Bir çiftin çocuk yapmadan önce bir çok konuyu düşünmesi gerekir. Çocuğun eğitim masraflarını karşılayabilmek, iyi bir bakıcı bulabilmek, güvenli ve sağlıklı bir ortam, çevre ve doğal koşullar sağlayabilmek, çocuğu hastalandığında işten izin alabilmek gibi birçok kaygıları vardır anne babaların.Bu veya buna benzer sorular Norveçli ailelerin aklına bile gelmez. Nüfusu az olduğu ve bu yüzden de çocuk yapılmasını teşvik eden Norveç Hükümeti, güvenli ve sağlıklı çocuk yetiştirmenin şartlarını zaten hazırlamıştır. Bu yüzden de Norveç’te kardeşi olmayan çocuk çok azdır. Hem çocuklar hem de ebeveynler diğer birçok ülkeye göre çok daha huzurlu ve mutludur Norveç’te.

 

2. Yeni Zelanda

 

 

 

yeni zelanda ile ilgili görsel sonucu

Yeni Zelanda geçen yıl refah seviyesi en yüksek ülke iken bu yıl 9 kategoriden beşinde 1., 2. veya 3. olmasına rağmen genel sıralamada 2. sıraya düştü. Bunun en büyük etkisi de güvenlik alt başlığında 23. sırada yer alması oldu.

Güney Büyük Okyanus’da yer alan, son dönemde artan turizm talebi nedeniyle turistik yerleri ile ön plana çıkmaya başlayan Yeni Zelanda, Avustralya’nın 1.500 kilometre kadar güney doğusunda yer alıyor. Bin yılı aşkın süredir varlıklarını sürdüren, özgür ruhlu ve savaşçı Maoriler’in, Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi anlamına gelen Aotearoa adını verdikleri Yeni Zelanda, Büyük Okyanus’un en güzel ada ülkelerinden bir tanesi.

Büyüklüğü Türkiye’nin üçte biri kadar

Toplam yüzölçümü Türkiye’nin üçte birine yakın olan Yeni Zelanda, sahip olduğu buzulları, şelaleleri, çiçeklerle bezeli yüksek dağları, yemyeşil tepeleri, uçsuz bucaksız fiyortları, buzul gölleri, vahşi okyanus sahilleri, kanyonları ve vahşi ormanları ile görülmeye değer. Macera arayışında olan gezginlerin popüler destinasyonları arasında yer alan Yeni Zelanda’nın en gözde şehirleri olarak da Auckland ve Christchurch son zamanlarda fazlasıyla ön plana çıkıyor.

Muhteşem Denizi:

Çoğunlukla dalgalı olan Yeni Zelanda’nın benzersiz sahil şeridi, vahşi görüntüsü ile ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa güzelliği sunuyor. Curio Bay ve Porpoise Bay’de akşamları penguenlerin karaya çıkışını izlemek ise eşsiz anlar vaat ediyor.

 Oamaru kasabası:

Viktoryan dönemi kıyafetlerinden kültürlerine kadar yaşatan kasaba halkı ile çok ilginç bir nokta. Kasaba, antika dükkânları, eski tarihi arabaları, sanat galerileri ve sürekli düzenlenen festivalleri ile yıl boyunca pek çok misafir ağırlıyor. Ayrıca, geceleri kasabada dolaşırken yavru penguenlerin etrafta dolaştığını görmek ise paha biçilemez.

Coromandel Ormanları:

Bir diğer cazibe merkezi Coromandel Ormanları ise doğal olarak oluşmuş yürüyüş patikalarıyla ünlü. Ayrıca, içerisinde yüzülebilir şelale ve gölleri de barındıran gizemli orman yolları haricinde nefes kesici manzarasıyla ünlü Coromandel Plajları da; denizin ve güneşin tadını çıkarmak, su kayağı, dalgıçlık ve sörf gibi spor aktiviteleri yapmak için birebir. Ayrıca, adanın kuzeyinde yer alan Hanmer bölgesindeki kaplıcalar, dinlenmek ve rahatlamak için tercih edilirken, Kaikoura’daki balina turları da tehlike ve adrenalin severlerin vazgeçilmezi.

Kutup Merkezi:

Christchurch’te bulunan 1950’den beri Amerikalıların Antarktika’da yazın yürüttüğü çalışmaların sergilendiği bir müze olan ‘Kutup Merkezi’, mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri. Antarktika’nın soğuğu ve rüzgârının hissedilebildiği müzede o bölgeye ait kıyafetleri giyip kutupları deneyimlemek çok etkileyici kabul ediliyor.

Çöl Safarisi:

Jiplerle yapılan çöl safarisinin daha zorlu şartlarda gerçekleşen versiyonu pek çok adrenalin severin katılmak istediği aktivitelerden. Ayrıca, gondola denilen teleferikle dağın tepesine kurulmuş restoranda, manzaranın tadını çıkararak yemek yemek de paha biçilemez.

 Karavan Turu:

Yeni Zelanda’yı yaşamanın en güzel yollarından biri de karavan gezisi… Ülkenin her yerinden kiralayabileceğiniz “campervan” isimli, konaklamanın mümkün olduğu karavanlar ile manzaralı yol boyunca Yeni Zelanda’nın keşfedilmemiş noktalarını görmek mümkün. Güney adasının orta bölgesinde yer alan Lake Tekapo ve etrafındaki buzul gölleri, ayrıca Queenstown ve fiyort bölgesi Milford Sound, doğa güzellikleri, bitki örtüsü, dağları, turkuaz renginde buzul gölleri ve sükûneti ile görülmeye değer

.

Yeni Zelanda’da gezi rehberi

Yeryüzündeki her türlü iklimin görüldüğü bu cennet ülkenin en büyük ve en şehirleşmiş yerleşim birimi olan Auckland,iki liman arasında kurulmuştur ve kuzey adada bulunmaktadır. Gemiler şehri olarak da anılan bu kent, turistler tarafından oldukça rağbet görmektedir.

Barındırdığı 179 tür ve yaklaşık 1300 hayvan ile ülkenin en büyük hayvanat bahçesi olan Auckland Zoo, ulusal ve uluslararası anlamda en geniş çaplı sanat koleksiyonuna sahip olan Auckland Art Gallery, doğa ve kültürel mirasının yanında tarihi dokusunu da keşfedebileceğiniz Auckland Museum, en büyük ulaşım müzesi olan Motat ve dünyanın sayılı denizcilik müzelerinden birisi olan The Maritime Müzesi bu popüler kentte gezilip görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Yeni Zelanda’nın ikinci en büyük şehri ise, ülkenin tam olarak güney adasında yer alan ve bahçeler şehri olarak anılan Christchurch kentidir. Bunun dışında, geceleri ülkenin ulusal sembolü olan ve turistler tarafından en çok ziyaret edilen noktası haline gelen, utangaç Kiwilerin görülebildiği yerlerden biri de Rotorua Jeotermal. Önemli bir kayak merkezi Ruapehu Dağı (2798) hala aktif bir volkan iken, Toranaki Dağı sönmüş bir volkandır.

Yeni Zelanda’da kültür ve eğlence

Maori kültürünün yoğun olarak hissedildiği Yeni Zelanda’da, sinemadan tiyatroya, senfoni orkestralarından müzelere, baleden operaya kadar aradığınız her türlü sanatsal aktiviteyi rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ülkenin tek kıyı şeridi parkı olan ve doğal güzelliklerinin muhteşemliği ile UNESCO tarafından korunması gereken yerler listesine giren Abel Tasman Ulusal Parkı, yine bu anlamda UNESCO’nun listesinde yer alan Arthur’s Pass Ulusal Parkı ve Cook Dağı Ulusal Parkı, kumsalının dışında yüzme ve diğer su sporları için de ideal bir yer olan Banks Yarımadası görülmesi tavsiye edilen yerlerin başında gelmektedir.

Ayrıca, Hoiho adındaki sarıgözlü penguenleri ile bilinen Otaga Yarımadası; en çok yağmur alan bölgesi olmasının yanısıra çok etkileyici bir ulusal parka sahip olan Fiordland ve manzaralı yürüyüş yolları ile dinlendiren Catlins Orman Parkı görülmeye değerdir.

 

3. Finlandiya

finlandiya ile ilgili görsel sonucu

Finlandiya her açıdan diğer Kuzey Avrupa ülkeleriyle yarışsa da Legatum Enstitüsü’nün araştırmalarına göre yönetim konusunda en iyi ülke oluyor.

Finlandiya günümüzde yüksek yaşam standartları ve eğitim sistemi ile küresel tanınırlılığa sahip dünyanın en yaşanabilir ülkelerinden biridir. Yılın her mevsimi görenleri kendine hayran bırakan çarpıcı doğası, 5 milyondan biraz fazla nüfusu ve sakin yaşamı, açık hava etkinlikleri, iş ve eğlence imkanı sunan Helsinki şehri, ekonomik zenginliği, teknoloji alanında yaptığı yenilikçi girişimleri ile ülkeye gelen uluslararası öğrenciler için son yılların en popüler eğitim destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Ülkenin resmi dili Fince ve İsveçce olmasına rağmen, okur yazarlık oranının yüksek olduğu Finlandiya’da halkın geneli akıcı bir İngilizce’ye sahiptir. Finlandiya’da öğrenim görmek ve mezuniyetten sonra bir iş bulup ülkede yaşamak isteyenler için ülke hakkında az bilinen ilginç gerçekler yazımızda. 

Geceyarısı Güneşi

 

Midnight Sun olarak bilinen geceyarısı güneşi, dünyada sadece kuzey ve güney kutup dairelerinde rastlanan bir doğa olayıdır. Finlandiya, yaz mevsiminde güneşin 24 saat boyunca gözlemlenebildiği birkaç ülkeden biridir. Özellikle kuzeyde yer alan Lapland bölgesinde iki aydan fazla süren bu şaşırtıcı güzellikteki olay soğuk, karanlık ve zorlu geçen kışın ardından sonsuz bir aydınlanma gibi gelirken, güney kesimlerde kışın nispeten bazı günler, 3-4 saatliğine güneşi görmek mümkündür.

Noel Baba’nın Yaşadığı Ülke

 

Finlandiya hakkında ilginç bilgiler denilince ülkenin Lapland bölgesinin Noel Baba’nın yaşadığı yer olarak kabul edilmesini sayabiliriz. Hatta Lapland’ın Rovaniemi köyünde Noel Baba’nın yaşadığı sembolik ev vardır ve ziyaretçilere açıktır. Tam olarak evinin nerede olduğu bilinmese de Kuzey Kutbu, İsveç, Grönland ve Finlandiya ülkelerinin geleneklerinde yer alan Noel Baba, Noel arifesini yani 24 Aralık’ı Noel’e yani 25 Aralık’a bağlayan gece, ren geyiklerinin çektiği uçan kızağı ile evlere bacalardan gizlice girerek çocuklara Elfleri ile hazırladığı hediyeleri bırakır. Kır saçlı, uzun kır sakallı, sevimli, koca göbekli, kırmızı elbiseli, ton ton amcayı ziyaret etmek isteyenler, 2010’dan beri resmi olarak evi kabul edilen Rovaniemi’ye gelebilirler.

Hoşgörülü İnsanların Ülkesi

 

Finler, Grigoriy Petrov’un ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ adlı kitabında sessiz ve sakin insanlar olarak tanımlanırken, günümüzde de yabancı biriyle sohbet etmedikleri ve ilk başta sessiz ve soğuk davrandıkları bilinir. Her alanda eşitliğin ve hoşgörünün hakim olduğu ülkede insanlar da bir o kadar saygılı ve seviyelidir. Gerekiz konuşmalar yapmaktansa sessiz kalmayı tercih eden Finler, dürüstlüğe, verilen sözleri tutmaya ve dakikliğe önem verirler. Eğer Finli bir arkadaşınıza saat 10’a randevu verirseniz, tam 10’da gelirler.

Nokia’nın Doğduğu Yer

 

Finlandiya hakkında bilinmesi gerekenler arasında, dünyanın en ünlü bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon şirketi olan Nokia, 1865’te Finlandiya’da kağıt hamuru fabrikası olarak kurulmuş ve sonrasında farklı endüstrilere girmiştir. Bir zamanların en ünlü cep telefonu tedarikçisi olan Nokia, GSM ve LTE standartlarının geliştirilmesine yardımcı olmakla birlikte taşınabilir telefon endüstrisine büyük bir katkı sağlamıştır. Aynı zamanda Finlandiya merkezli Rovio Mobile tarafından mobil cihazlar için geliştirilen dünyaca ünlü oyun Angry Birds ve Linux işletim sistemi de bir Fin buluşudur.

Özgürce Dolaşın

 

Finlandiya, genel kurallara uyulduğu, başkalarının haklarına girilmediği sürece özgürce bir yaşam sürebileceğiniz dünyanın en sakin, sessiz ve en güvenli ülkelerinden biridir. Doğal güzellikleriyle, Avrupa’nın geri kalanından daha çok sahip olduğu yemyeşil ve içinden nehirlerin geçtiği ormanlarıyla, temiz havasıyla, 70 binden fazla ada ve 188 bine yakın irili ufaklı gölleri ile Finlandiya dünyanın en göz alıcı ülkelerinden biridir. Ülkede özgürce istediğiniz göl kenarında yılın her zamanı balık tutabilir, av zamanı ren gediği avlayabilir, ormanlarda yapacağınız yürüyüşler esnasında mantar, böğürtlen, dağ çileği toplayabilirsiniz. Tabi bunları yaparken ağaçları kesip zarar vermemeye, kuş yuvalarını, yavrularını, ren geyiklerini rahatsız etmemeye dikkat etmelisiniz.

 

Dünyanın En Güzel Katedrali

 

Finlandiya’nın başkenti Helsinki; güzel adaları, büyük yeşil parkları, lüks ve canlı şehir yaşamı ile dikkat çekerken büyüleyici mimarisi ile de göz doldurur. Klasisizmden etkilenen Art Nouveau tarzı mimarisinin en güzel örneklerini sergileyen şehrin en bilindik yapısı ise Helsinki Katedralidir. 1830 ile 1852 yılları arasında Rus Çarı I. Nikolay adına inşa edilen yapı, şehrin ve ülkenin sembollerinden biri olarak her yıl 500 binden fazla ziyaretçiyi karşılar. Neoklasik tarzda, antik Yunan ve Roma izleri taşıyan ve şehrin neredeyse her yerinden görebileceğiniz kubbelere sahip katedral Lutheran Katedrali olarak da bilinmektedir.

 

Kahve Tüketiminde Dünyada İlk Sırada

 

Finlandiya hakkında bilgi denilince ülkenin dünyanın en fazla kahve tüketen toplumu olduğunu söylemekte fayda var. Genel olarak kahve denilince İtalya başta olmak üzere İsveç ya da Fransa gibi kahve dükkanlarının bolca yer aldığı ülkeler akla gelse de, Finler sadece dışarıda değil evde ve işyerlerinde de günde 8-9 fincan kahve tüketirler. Muhtemelen bu yüksek tüketimin en büyük nedeni -40 derecelere kadar sıcaklık düşüşleri ve genel olarak yazın havaların ısınmasıyla da buzlu kahve tüketiminin artmasını sayabiliriz. Ayrıca Finlandiya kültürü parçası olarak kahve her zaman kek ile tüketilir.

Arabadan Fazla Sauna

 

5,5 milyonluk nüfusa sahip Finlandiya’da arabadan fazla sauna vardır ve Finlandiya kültürü içerisinde ayrı bir yeri vardır. Ülkede ortalama 2 milyondan fazla sauna bulunur ve kişi başına birden fazla sauna düşer. Hemen hemen herkesin evinde bulunan, stresten uzaklaştıran, ağrıları hafifleten, kasları rahatlatan saunalar haftada en az bir kez kullanılırken, birçok şirket, parlamento binası, yük gemileri de sauna imkanı sunar. Geleneksel Fin saunası, ısı ayarlı ve bacalı sobalı halini günümüzde daha modern ve güvenli, elektrikli ya da gazla çalışan sürümlerine bırakmıştır.

 

Dünyanın En İlginç Yarışmaları

 

Finlandiya hakkında bilgiler denilince ülkenin ve insanlarının dünyanın en ilginç olaylarına imza attıklarını söylemekte fayda var. Yabancılara karşı biraz temkinli ve tedbirli yaklaşan, sessizliği ve hoşgörüsü ile etrafındakileri kendisine hayran bırakan Finlerin, ilginç gelenek ve görenekleri ile çılgın yarışmalarda boy göstermeleri oldukça şaşırtıcıdır.

 

 • Her yaz, Sonkajarvi’de gerçekleşen eş taşıma yarışması.
 • Savonlinna’da her yıl Ağustos ayında Nokia’nın ev sahipliği ile gerçekleşen Dünya Cep Telefonu Fırlatma Şampiyonası.
 • 5 dakika içerisinde kaç adet sivrisinek yakalanır bilinmez ama Finler 20-30 arası bir sayıya ulaşarak her yıl Mosquito Swatting adını verdikleri bir şampiyona düzenliyor.
 • Özellikle Helsinki’de popüler olan Buzda Yüzme Etkinlikleri, çıplak veya giyinik olarak yapılır. Finlandiya aynı zamanda çıplak olarak özgürce girebileceğiniz çeşitli plajlara sahipken en bilineni başkent Helsinki’de yer alan Pihlajasaari Plajıdır.
 • Snowshoe Futbol Dünya Kupası.
 • Fin Sauna Dünya Şampiyonası, Ağustos ayında Heinola’da gerçekleşen, nemli ve sıcak ortama ne kadar süre dayanabileceğinizi test edebileceğiniz popüler bir yarışmadır.
 • Dünya Bataklık Futbolu Şampiyonası.
 • Her yıl Temmuz ayında Kuopio’da gerçekleşen Fin Lehçesi Konuşma Şampiyonası.

Kuzey Işıkları

 

Aurora Borealis olarak bilinen kuzey ışıkları Mart ve Eylül ayları arasında özellikle Lapland bölgesinde çıplak gözle seyredebileceğiniz netliktedir. Gün batımından şafak sökünceye kadar izleyebileceğiniz bu eşsiz doğa olayı, herkesin hayatında bir kez tanıklık etmesi gereken sıradışı bir deneyimdir. Yılda 200’den fazla gece izlenebilen kuzey ışıkları altında uyurken izlemek isteyenler için Finlandiyalılar camdan igloolar geliştirmişlerdir.

 

 

Finlandiya hakkında bunları da bilmenizde fayda var;

 

 • Nüfusun 5.5 milyona ulaştığı Finlandiya, Avrupa Birliği içinde kilometrekareye en az insan düşen ülkedir.
 • Ülkede 10 plastik şişeden 9’u geri dönüştürülür.
 • 2010 yılından bu yana ülkede internet erişimi yasal hak sayılmıştır.
 • Finlandiya’da kumarhaneler, hükümet tarafından kontrol edilir ve tüm kar hayır kurumlarına devredilir.
 • Boz ayılar, Finlandiya’nın milli hayvanlarıdır.
 • Dünyanın en temiz suyuna sahiptirler.
 • Kamuya açık alanlarda tükürmek, gaz çıkarmak ve idrarını yapmak yasak değildir. Ama yüksek sesle bağırarak konuşmak hoş karşılanmaz.

 

 

4. İsviçre

isviçre ile ilgili görsel sonucu

 

Eğitim kategorisinde birinci sırada yer alan İsviçre sağlık alanında ise üçüncü ülke.

İsviçre denilince akla ilk gelen şey dünyaca ünlü yüksek kalite çikolatalarıdır. Ülkede yılda yaklaşık olarak 18 İsviçre çikolatası şirketinde, 150 bin tondan fazla çikolata üretilir. İsviçreliler aynı zamanda dünyada en çok çikolata tüketen toplumdur. Yılda yaklaşık 10 kg çikolata tüketen İsviçrelilerin formlarını korumaları ve kilo almamaları da dikkat çekicidir. Ayrıca sadece Bern şehrinde yılda 7 milyon kutu Toblerone üretilmektedir

.İsviçre, sanılanın aksine Avrupa Birliği üyesi değildir. Uluslararası ilişkilerde tarafsızlık politikası uygulayan ülke, Avrupa Birliği üyelik kurallarının bir çoğunu benimsemiş olmasına rağmen üyesi olmamıştır. İsviçre’de para birimi euro değil, İsviçre frangıdır ve eğer AB ülkelerinden seyahat ediyorsanız, turistik bölgelerde birçok yerde euro ödeme yapılabilirsiniz. Schengen bölgesi dahilinde olan İsviçre’den AB üyesi ülkelere sorunsuz olarak seyahat edebilirsiniz.

 

isviçre, dört ulusal dile sahip olmasıyla dünyanın ender ülkelerinden biridir. Dil ve kültür açısından dört ana bölgeye ayrılan ülkede; Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşulan bölgeler ile Romanca konuşulan kırsal yerleşimlerdir. İsviçre halkının çoğunluğunun Almanca konuşmasına rağmen ortak bir dile bağlı İsviçre ulusundan söz edilemez. Ülkede aynı zamanda İngilizce giderek daha fazla popüler olurken nüfusun yaklaşık %60’ı tarafından yeterli seviyede konuşulmaktadır.

4-Peynir Cenneti

 

İtalyanlar’da olduğu gibi İsviçre’de peynir çeşitlerinde dünyada ilk sıralarda yer alır. Yaklaşık 450 çeşit peynir türüne sahip ülkenin peynirle yapılan en bilindik yiyecek türü fondüdür. Başta İsviçre’ye özgü olan ve Fransa ile İtalya’da da yaygın olarak görülen fondü, tencerede eritilmiş peynire uzun çatallara takılan ekmekler bandırılarak yenir. İlk kez 1699 yılında yerel peynir tüketimini artırmak amacıyla ortaya çıkan fondü, 1930’lardan sonra tekrar popülerlik kazanmıştır. Peynir konusunda bir de dünya şampiyonluğu olan İsviçre, 22 ülke arasında birincilik ödülüne sahiptir.

İsviçreliler, dünyayı değiştiren yeniliklere ve icatlara imza atarken ülkenin sayısız başarılara sahip bilim adamlarına ve akademisyenlere ev sahipliği yaptığı da bilinen bir gerçektir. Her yıl inovasyon alanında yüksek yatırımlara imza atan ülke, bu alanda çok da bilmediğimiz buluşları ile dikkat çeker.

 

 • Dünyada hazır kahveyi ilk olarak piyasaya süren Nescafe, İsviçreli firma Nestle tarafından bulundu.
 • İlk yarış kızağı.
 • Dünya çapında ağ olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemi, World Wide Web-www, 1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından CERN’de icat edildi.
 • 1870’lerde Daniel Peter tarafından bulunan sütlü çikolata, dünyanın en tatlı icatlarından olsa gerek.
 • İlk cırt cırt, İsviçreli elektrik mühendisi George de Mestral tarafından 1948 yılında icat edilmiştir.
 • Grafikçilerin çok yakından bildiği Helvetica Font, 1957 yılında tasarımcılar Max Miedinger ve Eduard Hoffman tarafından bulunmuştur.
 • İlk alüminyum folyo.
 • İlk numaralı banka hesapları.

 

 

Alpler’in eteklerinde konumlanmış olan İsviçre hakkında en bilinen gerçek, dağların büyük bir kısmının saldırı durumunda korunma amaçlı sığınaklara sahip olmasıdır. Ülke genelinde doğal çevreye uyumlu ve zekice yapılmış yaklaşık 8000 sığınak bulunan İsviçre, günümüzde ise her apartman ve evin bodrumunda bulunması zorunlu tesislere yerini bırakmıştır. Hava filtreli, çelik blast kapılı, havalandırmalı ve tüm ihtiyaçlara hazırlıklı olan tesisler ülke nüfusundan daha fazladır ve herhangi bir nükleer saldırıya karşı güvenli yerler olarak inşa edilmişlerdir. İsviçre aynı zamanda düşük suç oranlarına rağmen, silah bulundurma oranı en yüksek ülkeler arasındadır. Askerliğin zorunlu olduğu ülkede, orduda görevini tamamlamış her asker, silahına ömür boyu sahip çıkmak zorundadır. Ülkede yarım milyon silah her an bir savaş çıkma tehlikesine karşın hazır bulunduruluyor.

 

8-Heidi’nin Yaşadığı Ülke

İsviçreli yazar Johanna Spyri’nin 1881 yılında kaleme aldığı Heidi, dünyanın en ünlü kitaplarından olmuştur. Hem çocukları hem de büyükleri maceralarıyla İsviçre’de Alplerin eteklerinde büyülü bir dünyaya götüren kitap günümüzde de popülerliğini yitirmemiştir. Yazarın kendiside çocukluğunu İsviçre kırsalında geçirmiştir ve bu da severek okuduğumuz kitabına yansımıştır. 1970’lerde çizgi film versiyonu tv ekranlarında yer alan Heidi, ilk olarak Japonlar tarafından uyarlanmıştır.

Hayvan Hakları

 

İsviçre, 1992 yılında hayvanları anayasal olarak tanıyan ilk ülke olmuştur. Ülkede hayvan hakları ve hayvanları koruma üzerine ilk yasanın 1842 yılında çıkarılmış olması, İsviçrelilerin bu konuda, ne kadar hassas ve duyarlı olduklarını gösterir. 2005 yılında binek hayvanların taşıyabileceklerinden fazla yük taşımaları yasaklanmıştır. 2016 yılında hayvanlar üzerinde test edilen kozmetik ürünlerin satışı yasaklanırken, bununla ilgili yapılan deneylerde azaltma yoluna gidilmiştir. Aynı zamanda köpeklerin restoranlara girmelerine izin verilen ülkede, evcil hayvan sahiplerine, hayvanlarına daha iyi bakmaları için kurslar verilir.

Eğitim

Avrupa’nın en prestijli eğitim kurumlarından ikisi olan ETH Zurich ve Ecole Polytechnique Federale de Lausanne ile dünya çapında yüksek öğretim kurumlarına ev sahipliği yapan İsviçre, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden gelen uluslararası öğrenciler için popüler eğitim destinasyonlarından biridir. İstikrarlı ve zengin ekonomisi, yüksek maaş seçenekleri, dünyanın en güzel şehirleri ve göz kamaştırıcı doğasıyla dikkat çeken ülke, yaşam kalitesi ölçümlerinde üst sıralarda yer alır. Gelin İsviçre’de üniversite okumak için gerekli nedenlerden bahsettiğimiz yazımıza birlikte göz atalım!

 

1-Çok Kültürlü Ortam

 

İsviçre’de üniversite okumak gibi bir düşünceniz varsa, ülkenin birbirinden hareketli ve modern şehirleri çok kültürlü yapısı ile sizleri bekliyor olacaktır. Almanya ve İtalyanca da dahil olmak üzere dört resmi dili, aralarında Kızılhaç, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin de olduğu uluslararası kuruluşları, çok uluslu şirketleri ve her yıl çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapması nedeniyle İsviçre, Avrupa’yı keşfetmek için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Dünyanın dört bir tarafından insanların iş, eğitim, yaşam ve gezmek için geldiği ülke Basel, Cenevre, Zürih gibi şehirleri ile büyüler

Endüstriye Bağlı Yüksek Öğretim

 

İsviçre’de eğitim almak isteyen öğrenciler için ülke dünya çapında yüksek kaliteli eğitim sistemiyle ve yüksek okur yazar oranı ile dikkat çeker. Her yıl, Avrupa’nın kalbinde yer alan bu güzel ülkeye gelen uluslararası öğrenciler, en iyi akademik programlara sahip üniversitelerde eğitim almayı tercih eder. İsviçre’de çoğu üniversite devlet desteği alırken, ülkedeki endüstriye bağlı olarak lisans ve lisansüstü programlarda yüksek performanslı eğitim imkanı sunar. Özellikle uluslararası çapta üne sahip saat, petrokimya, mühendislik, mekanik, ilaç, gıda ve yüksek teknoloji gibi sanayi kollarıyla işbirliği içinde yürütülen eğitim programları bu endüstrilerin geliştirilmesine de katkı sağlar. Aynı zamanda İsviçre, her yıl dünyanın dört bir yanından yetenekli ve başarılı öğrencilerin ülkede eğitim almasını teşvik eden bursların yanı sıra araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi için zengin uluslararası doktora programları sunar.

 

 

3-İnovasyon Merkezi

 

İsviçre, üniversitelerin sağladığı yüksek eğitim standartları ile yenilikçi ve rekabetçi bir ülke olarak adından söz ettirir. Her yıl inovasyon alanında sayısız yatırımlara imza atan ülke, uluslararası çapta üne kavuşmuş bilim adamları ile tanınır. Başta CERN olmak üzere birçok saygın kuruma ev sahipliği yapan İsviçre; özellikle ilaç, kimya ve mühendislik sektörleri ile ilgili araştırmalar için bol yatırımlar yapar. Ülke çoğumuzun pek bilmediği buluşlara imza atmıştır. Bunlar arasında; ilk sütlü çikolatanın icadı, tasarımcıların yakından bildiği Helvetica Font, ilk alüminyum folyo, ilk numaralı banka hesapları, ilk hazır kahveyi sayabiliriz. Ayrıca dünya çapında ağ olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemi World Wide Web/www, 1989 yılında Tim Berns-Lee tarafından CERN’de bulunmuştur.

 

 

5. İsveç

isveç ile ilgili görsel sonucu

Ekonomik kalitede birinci sırada yer alan İsveç, diğer kategorilerde ise ilk 10 ülke arasında yer almayı başarıyor

İsveç , Norveç ve Danimarka dan oluşan İskandinav ülkelerinden biridir .9.5 milyon insan yaşar ,kışlar soğuk ve uzun yazlar sıcak ama kısadır .Dünyanın refah seviyesinin en yüksek olduğu 6. ülkesidir ama intihar oranının oldukça yüksek olduğu ülkedir.  Yüzölçümü Türkiye nin yarısı kadardır ama tamamında yaşamak mümkün değildir. Avrupa birliği ülkesidir ;shengen vizesi ile gidilir  ama Kronu kullanmaktan vazgeçmemişlerdir. Nato ya üye olmayan  demokratik bir  ülkedir ama  anayasal monarşi ile yönetilirler . Çok ciddi bilgiler verdim sıkılmışsınızdır.O zaman biraz da yaşam ve sadece İsveç’ te görebileceğiniz , sadece İsveç ‘te yaşanabilen olaylardan bahsedelim .

Garip bir aydınlık karanlık dengesi içinde yaşıyorlar .Tıpkı Yüzüklerin Efendisindeki  ” Orta Dünya ” gibi fantastik bir yer.Yılın yarısı az ışık yarısı resmen haram geceler … Hemen başlarken söylemiş olayım yok efendim çevre bilinci ,insan hakları , sosyal demokrasi gibi konularda üstünüze gelecek olurlarsa sakin olun sihirli sözcükleri söyleyin. Güneş ışığı ! İşte bir İsveçliyi yer ile yeksan edeceğiniz sihirli sözcük bu ” güneş ışığı ”

İsveç , dünyada petrolü bırakıp bio-yakıta geçme kararı alan ve uygulamaya başlayan ilk ülkedir.

İsveç – Kısmen buz tutmuş deniz

….

Kışlar  felaket zorlu , zorluğu da geceleri çok uzun  olmasından kaynaklanıyor.  Ama öyle böyle değil . Şöyle ; sabah 08:30 da ancak gün doğmaya başlıyor .Saat 14:00 de  bir bakıyorsunuz gece olmuş hatta zifiri karanlık . Buna paralel mekanlar da erkenden kapanıyor . Herkes çok erken işe başladığından erkenden de mesaileri bitiyor .Şehirde bir başkent havasından çok kırsal bir yerdeymiş havası oluyor .

 

 

 

6. Hollanda

hollanda ile ilgili görsel sonucu

Avrupa’nın en küçük ülkelerinden Hollanda, tüm başlıklarda ilk on ülke içinde yer almayı başarsa da doğal çevre sıralamasında 46. sırada.

Kuzeybatı Avrupa’nın düşük rakımlı deltasında yer alan ve yüzölçümü olarak küçük bir ülke olan Hollanda deniz seviyesinin altındaki kentleri, yel değirmenleri, laleleri ve pitoresk köyleriyle ünlüdür. 16 milyondan fazla insan Konya büyüklüğünde bir bölgede yaşar ve bu durum da Hollanda’yı dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri yapar. Bununla birlikte kentlerinin en büyük olanları bile küçük kasaba atmosferini kaybetmemiş ve birçoğu tarihi mirasa sahiptir.

1581’de İspanya’nın fiilen bağımsızlığına yol açan Sekiz Yıl Savaşı’ndan sonra Hollanda 1648 yılında Westfalya anlaşmasıyla İspanya’ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini başarıyla noktaladı ve bölgenin en önemli uluslarından biri oldu. Denizcilik ve ticaretteki tecrübesi nedeniyle bu küçük ülke 1600 ve 1700’lü yıllarda altın çağını yaşamış, zenginleşmiş ve yoğun bir kültürel mirasa sahip olmuştur. Bu dönemde Rembrandt ve Vermeer gibi ünlü ressamların çıktığı kültürel açıdan zirveyi görmüştür. 1830 yılında ise Hollanda’nın güney bölgesi bir başka bağımsızlık ilanına sahne olmuş ve Belçika devleti ortaya çıkmıştır.

 

Hollanda’daki ulusal dil Hollandaca’dır. Bu dil -özellikle yazılı olarak- diğer Alman dillerini tanıyan birisi için kısmen anlaşılabilirdir. Bununla birlikte Hollandalılar erken yaştan itibaren İngilizce eğitimi aldıklarından dünyada anadili olmamasına rağmen en çok İngilizce konuşulan ülkedir. Nüfusun %90’ının İngilizce bilir. Bu şu anlama gelir: tek bir kelime Hollandaca bilmeseniz bile Hollanda’da kolayca iletişim kurabilirsiniz.

Ülke yüzyıllar boyunca hoşgörü ve liberalizm eğilimi ile tanındı. Bununla birlikte liberal düşünceyi abartıp esrar kullanımının ve fuhuşun serbest bırakıldığı Hollanda aynı zamanda AB ve NATO’nun kurucu üyesidir. Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na ev sahipliği yapan Hollanda uluslararası işbirliğinin merkezinde yer almaktadır.

Hollanda’nın İlginç Gelenekleri

 • Hollanda’da özellikle plaj bölgelerinde çıplaklık yaygın görülür. Çoğu plajda üstsüz güneşlenilir.
 • Hollandalıların çoğu dinsizdir ve ülke genelinde din genel olarak fazla yayılmaması gereken çok kişisel bir mesele olarak kabul edilmektedir.
 • Hollandalılar yabancılarla temas başlatmaz. Bir Hollandalı ile konuşmak isterseniz ilk adımı kendiniz atmanız gerekir.
 • Pazarlık yapmak kabalık olarak görülür.

Hollanda Gezilecek Yerler

Gelen ziyaretçilerin çoğu Amsterdam‘a odaklanırken pek çok ilginç şehir, ada ve tatil beldesi de turistlerin gezilecek yerler listesinde yer almaktadır. Kırsal kesimde yer alan küçük kasaba ve köylerde yel değirmenleriyle uzun süredir devam eden Hollanda gelenekleri ilgi çeker. Ülke çok düz olduğundan Hollanda’yı bisikletle gezmek oldukça kolaydır. Birçok topluluk aktif olarak bisiklet kullanımını teşvik etmekte ve turistik yerleri keşfetmek için ücretsiz olarak bisiklet sağlamaktadır.

Amsterdam’da bisikletle kanalları gezerek, Kraliyet Sarayı’nı, Van Gogh Müzesi’ni, Hollanda Ulusal Müzesi’ni görebilirsiniz. Amsterdam Hollanda’nın başkenti olmasına rağmen Meclis, Hükümet Binası ve Kraliyet Sarayı’nı görmek isterseniz Lahey’e gitmeniz gerekir. Yaz aylarında Den Haag yakınlarındaki Scheveningen hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ziyaret ettiği bir yerdir.hollanda gezilecek yerler

Hollanda Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Dörtte birinden fazlası deniz seviyesinin altındadır. Buna ek olarak arazisinin %50’si deniz seviyesinde yer alır.
 • Hollandalılar dünyanın en uzun boylu insanlarıdır. Erkeklerde boy ortalaması 184 cm iken kadınlarda 170 cm’dir. Bilim adamları bunun DNA, beslenme ve refah ile alakalı olduğunu söylüyor. Diğer bir kısmı ise bunu bol süt tüketimine bağlar.
 • Avrupa’daki en yoğun nüfuslu ülkedir.
 • En yüksek noktası sadece 322 metre yüksekliğindedir.
 • Amsterdam tamamen dolgu zemine inşa edilmiştir.
 • Bebeklerin yaklaşık %30’u evlerinde doğar.
 • İskandinavların ardından Hollandalılar dünyanın en büyük kahve tüketicileridir. Hollanda’da bir yılda kişi başı ortalama 140 litre kahve tüketilir.
 • Dünyanın en büyük bira ihracatçısıdır.

Hollanda Ekonomisi

Dünya Bankası’na ve Uluslararası Para Fonu’na göre Hollanda dünyanın en büyük 18. ekonomisiyken nüfusu sadece 16 milyondur. Kişi başına düşen gelir kabaca 50 bin dolar olup bu onu dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline getirmektedir. 1960’tan beri büyük doğal gaz kaynakları keşfetmiş ve doğal gaz satışından büyük gelir elde etmiştir. Büyük ölçüde dış ticarete dayanan müreffeh bir ekonomisi olan ülke istikrarlı ekonomisi, oldukça düşük işsizlik oranı ve enflasyon, cari fazlalık vermesi ile bilinir. Rotterdam Limanı Avrupa’nın en büyük limanıdır. Ülkedeki endüstriyel faaliyetler çoğunlukla gıda işleme, kimyasallar, petrol rafine etme, finansal hizmetler ve elektrikli makineler içindir. Makineleşmiş tarım sektörü  sayesinde dünyanın en önemli tarım ihracatçılarından biri olmuştur.hollanda

Hollanda Şehirleri

Ülke parlamenter bir monarşidir ve idari olarak 12 ile bölünmüştür. Her ne kadar küçük bir ülke olsa da bu iller nispeten çeşitlidir ve bol miktarda kültürel ve dil farklılığına sahiptir.

Başkent Amsterdam: etkileyici mimarisi, kanalları (grachten), müzeleri ve hoşgörülü tutumuyla bilinir.

Arnhem: Ren’deki yeşil kenti. Eski mahalleler ve köşkleri, kültürel etkinlikleriyle bilinir.

Delft: Dünyaca ünlü seramik üretim merkezidir.

Groningen: Güneş doğana kadar yaşanan eğlence hayatıyla rahat bir atmosfere sahip öğrenci kentidir.

Lahey: Dünyanın yargı başkentidir. Hükümet binası ve Kraliyet ailesi burada yaşar.

Eindhoven: Beşinci büyük kentidir. Ülkenin kültürünü yansıtmasıyla bilinir, turistik açıdan cazip bulunmaz.

Maastricht: Güneydeki kuzeyden farklı kültürü ve mimarisiyle bir Ortaçağ kentidir.

Nijmegen: Sol görüşe yatkınlığı ve büyük öğrenci nüfusuyla bilinen ülkenin en eski kentidir.

Rotterdam: Modern mimarisi, canlı gece hayatı, Sanat etkinlikleriyle bilinir. Avrupa’nın en büyük limanına sahiptir.

Utrecht: Tarihi, antikacıları ve Rietveld-Schröder’in Evi ile ünlüdür.

 

7. Danimarka:

danimarka resmi ile ilgili görsel sonucu

İskandinav ülkelerinde en alt sıralarda yer alsa da Danimarka, sosyal sermaye kategorisinde 4.sırada yer alıyor.

Başkenti Kopenhag olan Danimarka Kuzey Avrupa’da yer alan bir İskandinav ülkesidir. En küçük İskandinav ülkesi olan bu ülke doğusunda Baltık Denizi batısında ise Kuzey denizi ile çevrilidir. İrili ufaklı yaklaşık 400 civarında adacıkla çevrili bir ülke olarak Danimarka deniz açısından oldukça zengin bir yerde bulunmaktadır. Yüzölçümü açısından dünyanın en büyük adası olan Grönland ile Faroe adaları bu ülkeye aittir. Grönland adasında yaklaşık 50 bin nüfus varken, Faroe adalarında ise yaklaşık 40 bin nüfus ikamet etmektedir.

 

Eşsiz Şehir Danimarka:

Danimarka hakkında genel bilgiler konusunda iklime baktığımızda her yerde stabil olan hava şartlarından bahsetmek mümkündür. Ülkeyi güneşli bir havada ziyaret etmek için en ideal aylar nisan ve hazirandır. En sıcak ayda hava 15-17 dereceyken, en soğuk ayda ortalama 0 derece sıcaklık koşulları vardır. Balıkçılık bu ülkede geçimi sağlayan en önemli kaynaktır. Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle balıkçıların çokça uğradığı bir ülke konumuna gelmiştir. Özellikle Batı Jutland kıyılarındaki Esbjerg en önemli balıkçı limanı olarak önem taşır. Ülkede çok sayıda balık yağı ve balık ürünleri üretim tesisleri bulunmaktadır.

Ekonominin yapıtaşı balıkçılık olsa da, ülkede hayvancılık ve tarım da gelişmiştir. Arpa, buğday ve şeker pancarı en çok yetiştirilen ürünlerdendir. Ayrıca gemi, sanayi ve tersane yapımında da oldukça adından söz ettiren bir ülke konumuna gelmiştir. Bu bakımdan birçok alanda başta Avrupa’nın birçok ülkesi olmak üzere ABD ile de birçok ticari ve ekonomik işbirlikleri bulunmaktadır. Danimarka ekonomisinin gelişmesi 2.Dünya Savaşı yıllarında başlar. Daha çok savaş sonrası yapılan yardımlarla ülke birçok sahip olduğu toprakları en verimli şekilde kullanarak oldukça iyi bir konuma gelmiştir.

Danimarka hakkında genel bilgiler konusunda şehirlere göz attığımızda ilk gözümüze çarpan Kopenhag olur. Kopenhag ülkenin başkentidir. Nüfusun büyük bölümü başkentte oturduğundan, şehrin kültürel, siyasi ve ekonomik kalbi de burada atmaktadır. Şehirde birçok galeri ve müze bulunduğu gibi her hafta kültürel olarak birçok etkinlik düzenlenmektedir. Diğer önemli şehirleri arasında Alborg, Viborg, Arhus, Herning, Horsens, Esbjlery, Odense, Thisted de sayılabilir.

1973’ten beri Avrupa Birliği’ne üye olan ülke bugün anayasal monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Kişi başına düşen gelir diğer Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça yüksektir. Yüksek bir refah seviyesi vardır. Resmi dili Danca olan bu ülkede nüfusun %90’ı Danimarkalılar tarafından oluşur. Halkın büyük çoğunluğunu Lutheryen yani Protestan mezhebindendir. Eğitim seviyesi de bu ülkede oldukça gelişmiştir. Eğitim devlet tarafından parasız bir şekilde yapıldığı için okuma-yazma oranı %100’dür. Danimarka’da en öne çıkan limanlar Kopenhag, Alborg, Arhus ve Odense’dir.

Bu limanlar gerek ulaşım gerekse ticaret açısından oldukça önem taşır. Ayrıca demiryolu ulaşımında da oldukça iyidir. Başkente yakın inşa edilmiş olan Kastrup havaalanı da Avrupa’nın en büyük havaalanlarından biri olarak bilinmektedir

 

8. Kanada

kanada ile ilgili görsel sonucu

Genel sıralamada düşüş yasada da Kanada hala kişisel özgürlükler sıralamasında ikinci sırada.

Kanada Coğrafyası:

Kanada, eski adı ile Kanada Dominyonu, Kuzey Amerika kıtasında en kuzeydeki ülkedir. Kanada 5 bölgeye yayılmış olup 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşur; Atlas okyanusu bölgesi, Merkez Kanada, Kanada Bozkırları, Batı ve Kuzey sahilleri. Her bölgenin kültür ve nüfusu farklıdır. Atlas okyanusu, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland ve Labrador eyaletlerinden oluşmaktadır. Balıkçılık, çiftçilik, turizm, ve madencilik en önemli ekonomi kaynaklarından örneklerdir. Merkez Kanada, Ontario ve Quebec eyaletlerinden oluşmaktadır. Bu bölge Kanada’nın en kalabalık bölgesidir. Ontario ve Quebec Kanada’nın mal üretiminin dörtte üçünü kapsamaktadır. Kanada Bozkırları, Manitoba, Saskatchewan, ve Alberta eyaletlerinden oluşmaktadır. Bu toprakların büyük bir kısmı düz ve verimlidir, özellikle çiftçilik için mükemmel ve zengin enerji kaynaklarına sahiptir. Alberta’nın batısı Kanada bozkırlarının sonunda Rocky Dağları başlar. Kanada’nın en güzel turistik yerlerinden bir tanesi olan Rocky Dağları Kuzey Amerika’nın en büyük tepe noktalarını içermektedir. Ontario’nun batısındaki bu geniş, düzlük Kanada Bozkırları, Alberta ve British Columbia eyaletlerini ayıran Rocky Dağları sıradağlarına kadar uzanır. Kuzey tarafı ise Kanada’nın 3 bölgesini oluşturmaktadır; Yukon, the Northwest Toprakları, ve Nunavut. Bu 3 ana toprak Kanada’nın üçte bir toprak kitlesini oluşturmaktadır. Kuzey tarafın kaynakları petrol, doğal gaz, altın, kurşun ve çinkodan oluşmaktadır.

Kanada’nın Ekonomik Yapısı:

Varlıklı ve yüksek teknolojiye sahip endüstriyel bir toplum olarak Kanada bugün, serbest pazar merkezli ekonomik sisteme, üretim modellerine ve yüksek yaşam standartlarına sahiptir. Doğal kaynakları, ormancılık, madencilik, doğal gaz yatakları, çiftçilik ve balıkçılık önemli kaynaklarındandır. Kanada, telekomunikasyonda, biotechnology, uzay technologies, eczacılık alanında dünya lideri konumundadır. Servis endüstrisinde ve bilgi teknolojisinde gün geçtikçe daha çok iş alanları açılmaktadır. Kanada, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmasına (NAFTA) üyedir.
Kanada ondalık para (currency) sisteme sahiptir. Kanada doları en basit para birimidir. En çok bilinen kağıt paralar; $5, $10 ve $ 20 dir, $50 ve $100 dolarlık kağıt paralarda kullanılmaktadır. Madeni para birimleri ise; 1 kuruş –penny – 5 kuruş – nickel, 10 kuruş – dime, 25 kuruş – quarter, $1 – loonie, $2 toonie olarak adlandırılmıştır.

Giyim

Kış dönemi ziyaretlerinde mutlaka kalın giysiler bulundurmak lazım. Yazın rahat ve ince kıyafetler tercih edilmeli. Bazı bölgelerde çöl iklimi görülebildiği için akşam ihtiyaç duyabileceğiniz türden sweat-shirt almanızda fayda var.

Sağlık

Kanada son derece yetkin bir hastane ve tıp hizmetleri ağına sahiptir. Ulusal sağlık sigortası hizmeti eyaletlerin yönetimindedir. Her eyalet kendi sağlık sigorta programını kendisi düzenler. Buna göre İngiliz Kolombiyası-British Colombia (6 aydan fazla kalacak yabancı öğrenciler için), Alberta (12 aydan fazla kalacak yabancı öğrenciler için) ve Saakatchewan eyaletleri yabancı öğrencilere ücretsiz eyalet sigortası ya da eğitim kurumlarına grup sigortası hizmeti sunarlar. Bu eyaletlerin dışında kendi özel sağlık sigortanızın olması gerekecektir, çünkü Kanada’da sağlık hizmetleri son derece gelişmiş, ancak o derecede de pahalıdır. Grip haricinde Kanada’da önemli sağlık riskleri yoktur. Su sağlıklıdır ve her yerde şişe suyu bulmak mümkündür. Dikkatli hazırlanan yasalardan dolayı tüm yiyecekler oldukça sıkı bir kontrol altındadır, dolayısıyla sağlıklıdır.

Davranışlar ve gelenekler

Kanada’nın resmiyetten uzak bir sosyal yapısı vardır. Irk ve sınıf ayrımına rastlanmaz. Yetkililere saygılı davranmalı ve her tanıştığınız kişiye karşı son derece kibar olmalısınız. Türkler Kanadalı satıcıları ve garsonları biraz yapmacık bulabilirler. Bunun nedeni de bahşiş ve komisyon için her yola başvurmalarıdır. Kanada’da müşteri ilişkileri inanılmaz ciddiye alınır.
İş yerinde üstlerinize ve altlarınıza isimleriyle hitap edebilirsiniz. Yazar John Buckan “ Kanada’da birinin soyadını biliyorsanız onu çok iyi tanıyorsunuz demektir” demiştir. Kadınlar ve erkekler arasında el sıkışma yaygındır. Evlerinde Kanadalılar son derece samimi ve misafirperverdirler. Kanada’da akşam yemeği davetine katıldıysanız bir daha ki sefer sizin davet etmeniz beklenir. Ancak restorana da yemeğe götürebilirsiniz. İzin istemeden sigara yakmak ister topluluk içinde isterse bir başkasının evinde olsun kaba bir davranış sayılacaktır. Toronto ve Ottawa gibi bazı şehirlerde restoranlarda sigara içmek yasaktır.

 Yiyecek ve içecekler

Kanada’da yiyecek ve içeceklere oldukça önem verilir. Yiyecekler pahalı değildir. Taze ve sağlıklı yiyeceklere rağbet edilmektedir. Somon Balığı meşhur yiyecekleri arasındadır.Bira ve alkollü içecekler devletin izin verdiği dükkanlarda satılır. Ve bol bir şekilde tüketilir. İngiliz tarzı pub’lar ve Amerikan tarzı sport barlar yaygındır. Kanadalılar alkol alırken yemek yemeyi tercih ettiklerinden bu barlar kapanış saatlerine kadar müşterilerine ızgara çeşitleri sunmaktadırlar.

Kanada’da Öğrencilerin En Çok Tercih Ettiği Şehirler

 • Vancouver : Vancouver British Colombia’nın en büyük şehridir ve aynı zamanda dünyanın yaşanabilecek en güzel şehri ünvanına sahiptir. Batı Kanada’nın güzelliklerine ve kültürüne yakın olabilmek için ideal bir yerdedir. Vancouver’ın güzelliklerinden olan liman, Stanley Park, Spor Merkezi, akvaryum ve birçok alışveriş merkeziyle hoş vakit geçirebileceğiniz bir şehirdir. Vancouver’ın yoğun kültür ve eğlence programı, tiyatro, rock klüpleri, opera, bale, modern dans, festivallerini içerir. Şehrin galerileri ve müzelerinde seçkin koleksiyonlar vardır. Vancover ayrıca 3 büyük profesyonel takımının ev sahipliğini yapmaktadır. Bunlar (Grizzlies (basketbol) , Canuks (hokey) ve Lions (futbol).
 • Toronto : Toronto Kanada’nın kültürel ve finansal merkezidir. Bir çok insan burayı “dünyanın en yeni ve mükemmel şehri” olarak adlandırıyor. Tüm güzelliklerinin yanında çok da güvenli bir şehirdir. Toronto’da her zaman yapılabilecek bir şey, gidilecek bir yer vardır. Toronto’daki 4000 restorandan birinde yemek yiyebilir, Yunan mahallesi ve 3 değişik Çin mahallesini içine alan etnik köyleri gezebilirsiniz. Ontario gölü üzerine inşa edilmiş, kültür kompleksi Ontario Palace’i gezebilirsiniz. Toronto’da bir çok profesyonel takım vardır: Maple Leaf (hokey), Argonauts (futbol), Raptors (basketbol), ve Blue Jays (beyzbol). Toronto sahne çalışmalarında da gelişmiştir ve İngilizce konuşulan ülkeler arasında üçüncü en büyük tiyatro merkezine sahiptir. Harborfront Merkezi Toronto’nun eğlence yuvasıdır.

Neden Kanada?

Birleşmiş milletlerin yaptığı araştırmalar neticesinde ise, Kanada 1992, 1994, 1995, 1996 yıllarında “dünyanın en yaşanılır” ülkesi olarak tanımlanmıştır. Bu değerlendirme Kanada’nın eğitim, yaşam standartı, gelir seviyesi ve dağılımı gibi konular göz önünde bulundurularak yapılmış ve buna göre “Neden Kanada”sorusunun cevabını vermektedir.

Yüksek Yaşam Standartları 
Kanada dünyada en yüksek refah düzeyine sahip birkaç ülkeden birisidir. Kanadalıların %65’inden fazlası kendi evlerine sahiptir. Kişi başına düşen otomobil, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, telefon gibi dayanaklı tüketim malların oranı çok yüksektir. Medya, sanatsal etkinlikler bakımından da Kanada oldukça gelişmiş durumdadır. 1000’den daha fazla radyo istasyonu ve 700’ün üzerinde televizyon istasyonu bulunmaktadır.
Bütün önemli şehir merkezleri; değişik alışveriş merkezleri, restorantlar, tiyatrolar, sanat galerisi ve müzelere sahiptir. Kanada şehirlerinde; mükemmel spor ve eğlence tesislerinin yanı sıra doyumsuz güzellikle sayısız park, bahçe bulunmaktadır.

Eğitim Almak İçin Güvenli Bir Yer
Kanada’nın daha soğuk bölgelerinde bulunan kampüslerde, binalar genellikle yeraltı tünelleriyle bağlantılıdır. Vancouver bu çok soğuk bölgenin içinde yer almamasına rağmen, yeraltı tünelleri çok yaygındır. Bu yerleşim; sadece soğuk havaya karşı korunma değil aynı zamanda öğrencilere daha emniyetli şekilde okula gidip gelme olanağı sağlar. Kanada’da Üniversitelerin kendi güvenlik birimleri vardır. Kanada da 1990’lı yılların başında bu yana suç oranları dikkati çeken oranlarda düşmektedir.

Yüksek Bir Teknoloji Ülkesi
Kanada; yüksek teknoloji alanında hızlı büyüme kaydetmektedir. Telekominikasyon, taşımacılık ve mühendislik, mikro elektronik, tıbbi cihazlar, gelişmiş software, hidro elektrik ve nükleer santraller, lazer ve optik elektronikler, bioteknoloji, yiyecek ve içecek işleme, geomatiks ve çevre ile ilgili sanayiler gibi sektörlerde Kanada, uluslararası bir üne sahiptir.

İki Lisan Konuşan Bir Ülke
Kanada; İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki resmi lisanı olan bir ülkedir. Fransızca konuşan Kanadalıların büyük bir çoğunluğu (% 75’i) ; ülkenin doğusunda bulunan Quebec bölgesinde yaşamaktadır. 1991 nüfus sayısına göre, Quebec nüfusunun % 82’sinin anadili Fransızcadır. İki lisan konuşan bir ülke olarak Kanada; her iki lisanı öğrenmeye istekli öğrenciler için ideal bir ülkedir.

Kanada’da Eğitim Olanakları: 

Yüksek Eğitim Kalitesi
Kanada’daki üniversite ve kolejler yüksek standartları ve kaliteleriyle ünlüdür. Bilgisayar mühendisliği, işletme, telekomünikasyon, tıp ve ziraat en çok ilgi gören ve kalitesi dünyaca tanınmış bölümlerin başında geliyor. Ayrıca kullanılan en son teknoloji sayesinde öğrenciler her türlü bilgiye kolaylıkla erişebilmektedir. Kanada’nın batı bölgesinde yer alan British Columbia, yabancı öğrencilerin bir numaralı tercihi konumundadır. Bu bölgenin en önemli merkezi olan Vancouver bir çok lisan okulunun bulunduğu bir cazibe merkezidir. Diğer önemli bir bölge Ontario bölgesidir. Bu bölgenin en önde gelen şehirleri Ottawa ve Toronto’dur. Toronto, kültürel açıdan müze, galeri, tiyatro vb. konularda Londra ve Newyork’la boy ölçüşebilecek konumdadır
Kanada her yıl eğitim için gelen öğrencileri kucaklamış ve güzel fırsatlar sunmuştur. Eğer Kanada’ya eğitim amaçlı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, almanız gereken özel bir izin vardır:

 • Kanada eğitim merkezinden kabul mektubu
 • Eğitiminizi ve yaşamınızı karşılayabilecek kadar paranızın göstergesi
 • Eğitiminizi tamamladıktan sonra döneceğinize dair bir kanıt
 • Sağlık muayenesi
 • Kanada’ya gelmek için eğitim vizesi

Kanada Dil Okulları

Kanada’nın iki resmi dili vardır. İngilizce ve Fransızca. Her iki dili öğrenmek için de Kanada ideal bir ülkedir. Kanada’da İngilizce öğrenmeyi seçen öğrencilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülke genelinde bir çok dil okulu bulunmaktadır. Kanada aksanı standart İngilizce’ye çok yakındır. Gerek kurs başlangıç tarihleri ve konulardaki özel dil okulları dil eğitiminde başta gelmektedir. Ayrıca üniversite, community college ve üniversite college’larda İngilizce eğitimi vermektedir. Fransızca dil okullarının önemli bir kısmı Quebec’te bir kısmı da ülkenin farklı bölgelerinde bulunmaktadır. İngilizce dil okullarında olduğu gibi Fransızca dil okullarında da yıl boyunca bir çok başlangıç tarihi bulunmaktadır ve kurs süresi esnektir.

Kanada Üniversiteleri

Kanada’ki üniversitelerde de öğrencilerin çok sayıda ders almaları zorunludur. Yalnızca tek bir konuda uzmanlaşmaları değil pek çok konuda donanmaları gereklidir. Örneğin ana dersleri İngilizce, Fizik, Ekonomi olan bir öğrencinin bu derslerin yanında Fen Bilimleri, Edebiyat, Sosyal dersleri almalıdırlar. Belirli bir sayıdaki derslerden geçtikten sonra öğrenciler mezun olurlar. Bu üç yıl veya dört yıl sürer.

Eğitim devlet tarafından desteklenir. Ücretler ABD’den daha düşüktür. Kanada’da standart öğrenci bursları yoktur. Bu yüzden de aile desteği olmayan bir öğrencinin full time eğitim görebilmesi imkansızdır. Kanada’da öğrenciler genelde eğitimlerini yaz tatillerinde veya kışın part time çalışarak karşılarlar. Maddi sıkıntı içinde olan öğrenciler eyaletlerin burs ve ödeneklerine başvurabilirler. Her üniversite başarılı öğrencilere çeşitli burslar ve fonlar sağlar.
Kanada, ülkenin her bölgesinde ( hem kırsal kesimde hem de şehir merkezlerinde ) bulunan çok geniş üniversite ve üniversite college’lerine sahiptir. Kanada üniversiteleri, eğitim ve araştırma açısından uluslararası üne sahiptir. Kanada üniversitelerinin dereceleri; Amerikan ve İngiliz üniversitelerinin derecelerine eşittir. Kanada üniversiteleri; devlet tarafından desteklenmektedir. Kanada’nın hangi bölgesi olduğuna bakmaksızın sürekli olarak yüksek kalitedirler. Ayrıca hepsi yüksek bir akademik özerklik derecesine sahiptir. Üniversitelerin harçları; eyalete, öğrenim kurumlarına ve programlarına bağlı olarak farklılık gösterir.
Genellikle akademik yıl Eylül ayından Mayıs ayına kadar sürer. Bazı üniversiteler sömestr veya üç aylık dönem sistemine sahiptir. Yaz aylarında da eğitim devam etmektedir. Kanada ; iki resmi dili İngilizce ve Fransızca’ya sahip olduğu için bazı üniversitelerde her iki lisanda da eğitim verilmektedir. İngilizce öğrenim yapılan üniversitelerde lisan seviyesini tesbit için en önemli ölçü TOEFL sınavıdır. Ancak bazı Kanada Üniversitelerinin öğrenciler için kendi testleri vardır. Veya IELTS gibi diğer İngilizce sınavları da kabul edilmektedir. Standart hale getirilmiş Fransızca lisan sınavı bulunmadığı için, Fransızca öğrenim yapılan üniversiteler lisan tespit sınavını kendileri düzenlemektedir.

Kanada University College’leri

University College’lerinda uygulamalı ve akademik programlar kampüs atmosferi içerisinde verilmektedir. Üniversite derecelerinin yanı sıra sertifika ve diploma programları uygulanmakta ayrıca dil kursları da düzenlenmektedir. Üniversity College’lerinda, öğrenciler akademik üniversite programlarının yanı sıra uygulamaya yönelik programlar arasında seçim yapma hakkına sahiptir.

Kanada Community Colleges ve Technical Institutes

Kanada’da Community College, Technical Insitute, university college’lardan ve cegep’ten oluşan 175 yüksek okul bulunmaktadır. Bu kurumların hepsinin öncelikli olarak iş, sanayi ve hizmet sektörlerin ihtiyaçlarına karşılık gelen önemli fonksiyonları vardır. Bu okullar aynı zamanda meslek liseleri mezunları, iş arayan üniversite mezunları ve hayata atılmış yetişkinliklere de yöneliktir.
İki – üç yıllık (veya daha kısa) college programlarında, genel akademik yoğunlaşmanın yanısıra mesleki olarak yönlendirilmiş müfredat uygulanmaktadır. Önemli sayıda üniversite mezunu diplomalarını aldıktan sonra mesleki beceri kazanarak daha iyi iş bulabilmek için college’lara girerler. Genel olarak College’lar üniversitelere oranla uygulamaya çok daha fazla önem verirler. Sınıf mevcutları daha azdır. Kampüs dışında da eğitim verebilmektedirler. Laboratuvar çalışmalarının sınıf içi çalışmalara oranı çok daha yüksektir. Öğrencinin katılımını teşvik eden eğitim sistemine sahiptir. Kabul standartları daha düşüktür.College’ler, bilgi teknolojisi, madencilik, çevre, otelcilik, turizm gibi pek çok alanda üst düzeyde eğitim vermektedir. College’lar yetenekli ve konularında uzman Kanada iş gücünün oluşmasına en büyük kaynağı oluşturmaktadır. College’ler beceri ve ihtisas isteyen Kanada işgücü için müfredat uygulamalı eğitim tasarlamaktadır.

 

 

9. Avustralya

avustralya ile ilgili görsel sonucu

Sahip olduğu 1 trilyon doların üzerindeki gayri safi milli hasılasıyla Avustralya dünyanın 13. büyük ekonomisidir.

Kişi başına düşen milli gelirin 38,910 Amerikan Doları seviyesinde olması ve bu gelire oranla ortalama yaşam giderlerinin düşük olması sıradan gündelik – vasıfsız işlerle dahi kişilerin ayda ortalama minimum 2000 Avustralya Doları kazanabilecekleri bir ekonomik ortam hazırlar.

İşsizlik oranının uzun yıllardır ortalama %5 seviyelerinde seyrediyor olması, Avustralya’ya göçmen olarak yerleşmek isteyen kişiler için bu güzel ülkeyi uzun vadede çekici kılmaya devam etmektedir.

Bir çok sektördeki kalifiye eleman açığını gidermek için başlatılan “Kalifiye Göçmenlik Programı” kapsamında Avustralya kapılarını meslek sahibi – nitelikli göçmenlere açmış durumdadır.

Eğer Avustralya’da ihtiyaç duyulan meslekler listesinde yer alan bir mesleğe sahipseniz şanslısınız! Zira aranılan mesleklere mensup ülkeye göç eden kişiler Avustralya’ya geldikleri ilk 6 ay içerisinde kendi meslek dallarında rahatça  iş bulabilmektedir.(Australian Immigration Fact Sheet)

2. İKLİM

Avustralya’nın ılıman iklimi ve buna bağlı şekillenen hayat tarzı ülkede yaşayanlar için her zaman çekici olmuştur.

Her ne kadar ülkenin orta kesimleri geniş alanlara yayılmış çöllerle kaplı olsa da sahil şerindindeki yerleşim merkezlerinde ılıman iklim hakimdir: Buna bağlı olarak Avustralya’da yaşayan insanlar için dış mekanlarda yaşam vazgeçilmez bir hayat tarzına dönüşmüştür.

Örneğin ülkenin en popüler şehirlerinden Sydney’de yılın 300 günü güneş parlar. Kış mevsiminde gündüz hava 12 -14 derecenin altına çoğunlukla düşmez.

Güneşli havaların çokluğu insanlar üzerinde olumlu bir psikolojik etki yaratmakta ve bu sosyal hayatın her anına yansımaktadır.

3. YÜKSEK HAYAT STANDARTI

 • Newsweek dergisinin yayınladığı “hayat kalitesi indeksine” göre Avustralya dünya sıralamasında 4. sırada yer almaktadır.
 • Modern şehircilik anlayışı,  toplumun geneline sunulan gelişmiş sağlık desteği ve sosyal hizmetler ile ülke genelindeki mevcut yüksek hayat standartı sayesinde Avustralya dünyanda en yaşanılası ülkeler arasında başlarda gelmektedir.

4. HAYAT TARZI

 • Harika bir iklim, altın sarısı sahiller, ulusal parklar, dünyanın en büyük mercan adaları, tropik ormanlar… Hepsini birarada bu kıtada bulmak mümkün.
 • Şehir merkezlerinden rahatça girebileceğiniz tertemiz plajları, gün içinde faydalanabileceğiniz eğlence – oyun parkları sayesinde dış mekan aktiviteleri hayatın ayrılmaz bir parçası olmuştur Avustralya’da. Yıl boyu düzenlenen festivaller,  açık hava sinemaları, piknikler, karavan tatilleri, kamplar, yılın her ayı rahatça yapabileceğiniz onlarca farklı spor aktivitesi insanlar için bu coğrafyayı çok daha çekici hale getirmektedir.
 • Yüksek hayat standartının sunduğu olanaklar sayesinde Avustralyalı aileler, iş ve özel yaşam dengesini çok iyi kurabilmektedir. Avustralya’da fazla mesai sık yapılmaz. İş hayatında pozisyonların gerektirdiği sorumluluk ve görevler, iş aktinde belirlenen zaman çerçevesinde bitecek şekilde belirlenir. Ülke’de trafik sorunu olmadığı ve ulaşım ağı çok gelişmiş olduğu için çalışan kesimin önemli bir bölümü evine vaktinde gelebilmekte, ailesine, kendisine, hobilerine, dış mekanda yaptığı sporlara yeterince vakit ayırabilmektedir.

5. İNSAN YAPISI VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK

Avustralyalılar sıcak kanlı ve açık fikirli insanlardır. Millet olarak oldukça kaygısız bir millet oldukları söylenebilir… Kıta ülkesi olmasının, her daim parlayan güneşin, yüksek hayat standartının bunda etkisi olduğu bir gerçektir.

Her dört Avustralyalı’dan biri deniz aşırı ülkelerde doğmuştur.

Ülkede 100 farklı etnik grup yaşamaktadır. Bu nedenle çok kültürlü bir ortam mevcuttur ve Avustralya dünyanın en uyumlu çok kültürlü toplumlarının başında gelmektedir. Göçmenlerle yaşamak hayatın doğal bir düzenidir; dolayısıyla Avustralya’nın, dünyada çok kültürlü ülkeler arasında ırk ayrımcılığının en az hissedildiği ülke olduğu rahatlıkla söylenebilir.

6. GÜVENLİ YAŞAM

Avustralya uzun yıllardır siyasi istikrarın hüküm sürdüğü, suç oranın oldukça düşük seviyelerde bulunduğu dünyanın en güvenlikli ülkelerinin başında gelmektedir.

Sydney ve Melbourne güvenlik, sosyal uyum, insan hakları, gündelik yaşam giderleri ve çevreye duyarlılık kriterleri açısından son yıllarda sürekli olarak dünyanın ilk 10 şehri arasında yer almayı başarmaktadır.

7. YÜKSEK EĞİTİM STANDARTLARI

Dünyada eğitim kalitesi en yüksek ülkeler arasında Avustralya 8.sıradadır.

Avustralya’da sunulan yüksek eğitim ve meslek eğitimi programları dünyada uluslararası olarak tanınacak kalitede sunulmaktadır. Avustralya’da elde edilen meslek eğitimi sayesinde dünyanın her yerinde mesleğinizi diplomalı olarak icra etme şansına sahip olabilirsiniz. Eğitim standartları devlet tarafından çıkarılmış kanun ve yasalarca sürekli olarak denetlenmektedir.

Devlet okullarında sınıflar 25 kişiyi geçmemektedir ve öğrenciler, açık hava aktivitelerinden bolca yararlanabilecekleri geniş alanlara sahiptir. Avustralya, eğitim kuruluşlarında teknolojiyi en iyi takip eden ve uygulayan ülkelerin başında gelmektedir. Bilgisayar, multimedya , internete erişim gibi imkanlar tüm öğrencilerin kullanımına açıktır.

Avustralyalı akdemisyenler, bilim adamları 1989-1994 yılları arasında tüm dünyada yayınlanan bilimsel araştırmaların %2.5’uğuna imza atmıştır.

Avustralya nüfusu (21 milyon) dikkate alındığında bilimsel dünyaya ülke olarak katkıları oldukça yüksektir.

8. GELİŞMİŞ SAĞLIK HİZMETLERİ

Sosyal sağlık imkanları Avustralya’da çok gelişmiştir. MEDICARE olarak adlandırılan sağlık hizmetleri tüm Avustralya vatandaşları ve oturma iznine sahip olan kişilere sağlanmaktadır. MEDICARE sistemi sayesinde hastanelerde hemen hemen tüm branşlarda ücretsiz tedavi görebilirsiniz. Hastaneler genel olarak temizdir ve çoğu semtteki devlet hastanelerin acil servisleri son derece sakindir.

9. EV SAHİBİ OLMAK KOLAYDIR

Birçok Avustralyalı kendi evine sahiptir. Bankaların sunmuş olduğu çok düşük faizli uzun süreli kredi (mortage) sistemi sayesinde bir çok Avustralyalı kira vermek yerine kendi evini alıp uzun süre kredi ödemeyi tercih etmektedir.

10- ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİ

Hangi din, dil, ırk ve cinsiyetten olursanız olun, insanca, özgürce ve uyum içerisinde yaşayabilmek için gerekli olan herşey Avustralya’da mevcuttur. Aynı cinslerin beraberliğini resmi olarak tanıyan ülkelerin başında gelen Avustralya, insanların insanca yaşaması için gerekli asgari kuralları yerinde ve dengeli bir şekilde kullanan dünyadaki ender ülkelerdendir.